Ombygning af Driftscenter Sindshvile i Fredensborg

tnt arkitekter vandt en indbudt totalrådgiver konkurrence om ombygning af Driftscenter Sindshvile for Helsingør Kommune. Opgaven bestod i en ombygning af en ældre staldbygning på 750 m², opført i 1907. Bygningen er registreret bevaringsværdig i kategori 4 efter SAVE-metoden.

Bygningen er udført til de samlede mandskabsfaciliteter for virksomheden Park & Vejs mandskab. Den nye indretning omfatter personalefaciliteter, kontorer, lager og skilteværksted.

Type
Ombygning af driftscenter

Beliggenhed
Fredensborg

Areal/Omfang:
750 m² ombygning

Bygherre
Helsingør Kommune TF

Byggeår
2011 – 2012

Anlægssum
9 mio. kr

tnt ydelse
Arkitektrådgivning