Ombygning og udbygning af Ballahøj Kirke

I maj 2015 besluttede Menighedsrådet at indgå kontrakt om totalrådgivning med tnt arkitekterne a/s.

tnt arkitekterne a/s har en ganske særlig fortid i relation til Bellahøj kirke, idet det var firmaets stifter arkitekt Tage Nielsen der i sin tid stod for opførelsen af kirken i samarbejde med Mogens Irming.

Bellahøj Kirke har behov for to nye tilbygninger og ombygning i den nuværende kirkebygning. Tilbygningernes samlede størrelse forventes at være ca. 400 m2, og ombygningerne i kirkebygningen forventes at berøre ca. 250 m2. I projektet vil der indgå ændring og reetablering af de omkringliggende udearealer. Tilbygningerne vil indeholde kontorfaciliteter, mødesal, køkkenfaciliteter mv.
De 2 nye bygninger forbindes til kirken med mellemgange i glas og der dannes 2 gårdrum mellem kirken og de nye bygninger. Den eksisterende kirkes hvide sternkant i beton forlænges over til de nye tilbygninger og forstærker Kirkens fremtræden til at være en bygning med en egen helstøbt integritet.

Den eksisterende kirkebygnings ydmyge form, opført i enkle simple materialer videreføres i de nye tilbygninger. Nybygningerne opføres i røde tegl som på den nuværende bygning med en stor detaljeringsgrad. Bygningerne har fladt tag og disponeres omkring et gårdrum. Facaden mod Frederikssundsvej flyttes ud og erstatter den nuværende overdækning og vil derved forstærke den rumlige opfattelse af forpladsen. Dybe indsnit i facaderne vil understrege bygningernes skulpturelle form og vil på den måde udtrykke tilbygningernes egen identitet.
Forpladsens enkelhed og klare geometri er i harmoni med kirken og medvirker ligeledes til at synliggøre kirken. Pladsen tjener til parkering, leg og ophold. Der etableres en lille lund med opstammede træer, hvor der etableres borde og bænke, der ligger strategisk rigtigt i forhold til det fremtidige køkken.

Type
Ombygning og udbygning

Beliggenhed
Bellahøj

Areal/Omfang:
Ombygning 250  m2  og tilbygning 400 m2

Bygherre
Bellahøj-Utterslev Sogn

Byggeår
2015 – 2016

tnt ydelse
Totalrådgivning, arkitekt rådgivning i alle faser