Opstart på det nye boligprojekt på Ringsted Dampmølle-grunden

Dele af det gamle dampmøllekompleks i Ringsted var bevaringsværdigt, men på trods af ønsket om at bevare bygningen, stod det klart efter gennemgang af bygningen, at denne skulle fjernes.

Fredag var der opstart på nedrivningen af den gamle bebyggelse, Ringsted Dampmølle, for at muliggøre etablering af den nye boligbebyggelse på grunden.
Ringsted Kommunes Borgmester Henrik Hvidesten var taler ved arrangementet og indledte nedrivningen fra førerhuset i gravkoen.

I det nye projekt etableres der 69 almene familieboliger fordelt på 35 stk. 3-værelses, 32 stk. 4-værelses og 2 stk. 2-værelses lejligheder.
Boligerne varierer mellem 69 m² og 111 m².

Ifølge tidsplanen vil de nye boliger være klar til indflytning i november 2022