Amalieparken i Egedal stationsby

58 nye familieboliger fordelt på 3 boligvolumener

Amalieparken ved parcel A6 er del af et nyudviklet boligområde ved den ny Egedal Station i Egedal By. Grunden ligger i områdets sydvestlige hjørne og afgrænses mod vest af Dam Holme og mod syd af den planlagte bydelspark med Amaliestien.

Byggeriet består af 3 bygninger placeret i en hestesko med åbningen mod øst. Husene varierer i højde fra 2-5 etager og får forskellig materialekarakter for at nedbryde skalaen.

Boligerne har forskellige adgangsforhold. Bygning 1 har således indgang fra bygaden, mens bygning 2 og 3 har indgang fra gården.

Der opføres i alt 58 familieboliger fra 1-4 værelser. Alle boliger spænder fra facade til facade og er således gennemlyste.
Boligerne har alle adgang til privat friareal, i stueetagen til private haver og på de øvrige etager til rummelige altaner eller tagterrasser.

Køkken, spiseafdeling og opholdsstue er indrettet i et sammenhængende åbent rum med adgang til altan eller terrasse og 1-3 soveværelser.

Type
Nybyggeri, 58 almene boliger

Beliggenhed
Dam Holme, Stenløse

Areal/Omfang:
5.600 m²

Bygherre
KAB /Egedal Boligselskab

Byggeår
2018 – 2020

tnt ydelse
Arkitektrådgivning