Pleje – og Aktivitetscenter Lystholm

Fredensborg

tnt arkitekter a/s er totalrådgiver på om – og udbygning af Pleje – og Aktivitetscenter Lystholm.
Det eksisterende Pleje – og Aktivitetscenter er opført i 2006 og med beliggenhed i Fredensborg. Centret rummer i dag 32 plejeboliger med tilhørende fællesarealer. Boligerne er opført i 1 etage og fordelt på 2 firlængede gårdhuse, der danner rammer om en lukket gårdhave.
Nybyggeriet omfatter opførelsen af 32 nye plejeboliger med tilhørende fællesfaciliteter, café samt aktivitetscenter.

Den samlede om – og udbygning udgør følgende:

  • Opførelse af en ny boligfløj med 24 boliger med tilhørende fælles opholdsrum og køkkener.
  • Ombygning af eksisterende fællesarealer og tilbygning af 8 nye plejeboliger.
  • Om – og tilbygning af servicearealer herunder udvidelse af caféområdet samt nyt mødelokale.
  • Udvidelse af parkerings – og friarealer.

Det færdigbyggede anlæg vil udgøre et samlet bruttoetageareal på 6.672 m2 og forventes afsluttet til december 2012.

Type
Plejecenter

Beliggenhed
Fredensborg

Areal/Omfang:
3.200 m2

Bygherre
Lejerbo

Byggeår
2011 – 2014

Anlægssum
30 mio. kr.

tnt ydelse
Totalrådgivning