Plejecenter ved Pedersholm

60 plejeboliger med centerbygning

Bebyggelsen er udformet i en enkel og let aflæselig form der gør det let at orientere sig og finde rundt. Boenhederne grupperer sig om hver deres beskyttede haverum med inspiration i den firlængede gård.
Søjlebårne mellembygninger, der tillige fungerer som indgange til boenhederne, binder bebyggelsen sammen, så man kan færdes ubesværet rundt i hele bebyggelsen.
Huset er opført iht. BR 08 lavenergiklasse 2

Type
Nybyggeri, plejeboliger

Beliggenhed
Oppesundby, Frederikssund

Areal/Omfang:
Samlet bruttoetageareal 5.300 m2

Bygherre
Frederikssund Kommune

Byggeår
2009 – 2010

tnt ydelse
Arkitektrådgivning. Vundet arkitektkonkurrence