Rådhusgrunden i Allerød

30 klima- og miljøvenlige familieboliger på Rådhusgrunden

Byggegrunden er en del af den tidligere rådhusgrund beliggende på hjørnet af Kollerødvej og Rådhusvej i Allerød. Der er opført 30 nye almennyttige boliger, opdelt i to toetagers længer på henholdsvis 12 og 18 boliger.

Grunden er disponeret sådan, at bygningerne vil kunne indgå i samspil med de øvrige kommende bygninger omkring Rådhusgrundens centrale grønne og fælles friareal.

Alle boliger i stuen er indrettet med afskærmede private haver, placeret mod syd og mere åben beplantning mod ”parken” i nord, på øvrige etager med altaner mod syd og franske altaner mod nord.

Bygningerne fremstår som et kvalitativt og indbydende sted at bo med imødekommende udtryk med enkel og karakterfuld sammensætning af materialer, med enkle lyse facader med markante udkragede lysninger i plademateriale ved døre og vinduer. Disse materialer går igen på trapperums facader og på tag.
Tage med asymmetrisk hældning uden tagudhæng. Lejlighederne fremstår lyse og indbydende. Lyse gennemlyste trappeopgange med udkig mod den grønne ”park”.
Boligerne opføres iht. BR2020.

Type
Nybyggeri, almene boliger

Beliggenhed
Kollerødvej og Rådhusvej i Allerød

Areal/Omfang:
30 boliger, 2.800 m2

Bygherre
DOMEA A/S

Byggeår
2014 – 2016

tnt ydelse
Arkitektrådgivning i alle faser