Rammeaftaler for CPH Lufthavne

Nybyg, ombyg og renovering

Rammeaftalerne er 3 årige (2014 – 2017) og er indgået for:
Delaftale 1( mindre byggesager)
Delaftale 2 (større byggesager, byggeudgift over 10 mio. kr).
Rammeaftalerne omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med planlægning og programmering, projekteringsledelse, projektering, udbud, opfølgning, byggeledelse, fagtilsyn mm. for Københavns Lufthavne A/S.

tnt arkitekter har i perioden 2006-2014 haft en tilsvarende rammeaftale og har herigennem udført en stor række opgaver af kompleks karakter i Københavns Lufthavne. Alle sager er udført imens lufthavnen er i fuld drift.
I forbindelse med flere opgaver er der udført både bygherrerådgivning og projekterings- og byggeledelse.

Ydermere er der i flere tilfælde ydet:
Brugerinddragelse og interessentstyring
Projekt- og kommunikationsplan
Risikolog
Referencesager er udvalgte sager og udgør samlet set en anlægssum på ca. kr. 140 mio.

Udvalgte projekter:

T1, T2 og T3, 11 F&B restauranter
T3 – Prego Yam Yam og Starbucks
Nytorv – Lagkagehuset og Joe & the Juice
Back Office Landside, indretning og renovering af Politiets fysiske faciliteter i Københavns Lufthavne. Sikring og adgangskontrol ifølge politiets og CPH Securitys anvisninger. Samlet areal 2.400 m2.
Metro Bridge og elevatorkerne i terminal 3
C-SRA changes, nye sikkerhedsvagter med nyt sikkerhedssystem og adgangskontrol i henhold til CPH Securitys anvisninger. 600 m².
T2, T3 og BAG – CASC Logistics basement, delprojekt P1 og P2,
Logio, P2
T3 – ombygning af toldfilter
T3 – Toiletter i bagageudlevering
T2 – Kældertoiletter i Arkaden
Fingerrod C, lokalt ankommende
Apron Tower, ombygning
T3 – torvet – 9 nye butikker
T3 – torvet – cylinderen
Finger B og hangar, 312.000 m2 udskiftning af tagflader
Finger C, 130 m lang ny ankomstetage på 2. sal. Ankomstetagen indeholder pas- og security bygning samt toiletbygning

Type
Nybyg, ombygning og renovering

Beliggenhed
Kastrup

Bygherre
Københavns Lufthavne A/S

Byggeår
2006 – 2014
2014 – 2017

tnt ydelse
Totalrådgivning og arkitektrådgivning