Roskilde Universitetscenter, RUC

4 årig rammeaftale, ombygning, udbygning og vedligehold

tnt arkitekter, indgik 2001 en 4-årig rammeaftale om arkitektrådgivning i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesarbejder, ombygninger samt mindre nybygninger.

Byggearbejderne omfatter flytning/ombygning/indretning af universitetets administration, ombygning af de studerendes bygning med kantine, køkken, boghandel, kontorer og auditorier samt ombygning af flere institutter og afdelinger.

Drift- og vedligeholdelsesarbejderne omfatter renovering af tagbelægning, vinduesudskiftning samt generel brandsikring og energibesparende foranstaltninger.

Arkitektrådgivningen var i tæt samarbejde med bygherre og brugere. Det overordnede sigte er, at skabe nutidige, kvalitetsfulde rammer om universitetets funktioner samt tilvejebringe forsvarlige tekniske løsninger.

Type
Rammeaftale
Ombygning, udbygning og vedligeholdelse

Beliggenhed
Roskilde, Trekroner

Areal/Omfang:
ca. 100.000 m2

Bygherre
Statens Forsknings- og uddannelsesbygninger RUC

Byggeår
2001 – 2005

tnt ydelse
Arkitektrådgivning