Rammeaftale for VKR

Aftalen omfatter arbejder på samtlige VKR-bygninger i hele landet

Opgaven omfatter tilstandsvurdering og registrering for opretning i digitalt program for systematisk drift og vedligehold. Endvidere omfatter aftalen rådgivning i forbindelse med om-, til- og nybygninger.

Aftalen indebærer endvidere et beredskab for omgående ’udrykning’ til løsning af presserende ydelser vedrørende bygningsmæssige forhold i relation til produktionsanlæg.

I forbindelse med aftalen har det været en målsætning at implementere energidesign og energioptimerede løsninger når det er muligt. Som resultat heraf har den seneste større opgave, Breeltegården konferencecenter, været blandt et af de første danske projekter der er blevet screenet efter den danske udgave af DNGB.

Seneste projekter:

Renovering af naturstensfacader 5.000 m², Hørsholm
Ombygning af værksted til kontor og mødelokaler, Allerød
Ombygning af containerplads
Registrering af Breeltegården
Program, ombygning af laden
Myndighedsprojekt på småbygninger, Skelstedet Gl. Holte
Breeltegården konferencecenter

Type
Rammeaftale, drift og vedligehold
nybyg, renovering

Beliggenhed
VKR-bygninger i hele Danmark

Areal/Omfang:
Samlet bruttoetageareal 350.000 m²

Bygherre
VKR Holding A/S

Byggeår
2007 – 2019

tnt ydelse
Totalrådgivning