Rammeaftale UBST

Drift og vedligehold, landskabspleje samt tilbygninger og ombygninger af styrelsens ejendomme i Danmark

Efter afholdt EU-licitation vandt tnt arkitekter a/s en 4-årig rammeaftale om arkitektrådgivning vedr. udvendig drift og vedligehold, landskabspleje samt tilbygninger og ombygninger af styrelsens ejendomme i Danmark.

Rammeaftalen angår traditionel arkitektrådgivning såvel som landskabsrådgivning. Opgaverne har hovedsagelig ligget i Københavnsområdet hvoraf kan nævnes Statens Pædagogiske Forsøgscenter, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Danmarks Pædagogiske Universitet samt Kunstskolerne på Holmen.

Opgaverne på Holmen har omfattet Statens Teaterskole, Skolen for moderne Dans, Rytmisk Musikkonservatorium, Kunstakademiets Arkitektskole og Filmskolen, herudover har Holmen gennemgået en større landskabelig opretning og fornyelse af stier og veje, pladser og kajanlæg, hvilket er udført i samarbejde med landskabsarkitekt Knud W Ø Larsen.

Type
Rammeaftale, drift og vedligehold
ombygninger og nybygninger

Beliggenhed
Danmark øst for Storebælt

Areal/Omfang:
ca 150.000 m²

Bygherre
Universitets- og bygningsstyrelsen, UBST

Byggeår
2003 – 2007

tnt ydelse
Totaltrådgivning