Første spadestik for ny tilbygning til SOSU skolen i Nykøbing F

SOSU skolen udvider

tnt arkitekter har tegnet en udvidelse af Sosuskolen i Nykøbing Falster. Første etape af udvidelsen bliver en tilbygning til det eksisterende byggeri fra 1988. Tilbygningen er i én etage og opføres på det grønne areal syd for skolen. Her indrettes et moderne undervisningsmiljø med åbne og fleksible lokaler.
Fredag d. 4. december tog borgmester John Brædder det første spadestik sammen med skolens direktør Steen Frederiksen. Bagefter var der taler, kaffe og æbleskiver for de fremmødte.

tnt arkitekter stod også for den sidste udvidelse af skolen, i 2013 opførte vi en tilbygning i 3 etager på skolens nordlige side.