Boligforeningen Banehegnet

Badeværelsesrenovering i 192 almene boliger

VA afd. 53 ligger på Banehegnet 1-60, 2620 Albertslund. Banehegnet er beliggende i Albertslund Kommune – nord for banelinjen – og er en parkbebyggelse.
Der er 192 boliger fordelt på otte et-rums boliger, 36 to-rums boliger, 50 tre-rums boliger og 98 fire-rums boliger.
Bebyggelsen er etagehuse i to etager opført som karréer omkring lukkede gårdhaverum.

VA afd. 53 besluttede i marts 2016 på ekstraordinært beboermøde, at en gennemgribende modernisering af de eksisterende badeværelser samt gennemføre udskiftning af afdelingens vand- og afløbsinstallationer.

tnt arkitekter har ved renoveringsprojektet forestået:

Udarbejdelse af byggeprogram, beboerhåndtering, dispositionsforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, kontrahering, byggeledelse, projektering af prøvebadeværelser og tilsyn på prøvebadeværelser.

Udarbejdelse af udbudsmateriale til EU-udbud med prækvalifikation efter den nye udbudslov, herunder:

  • Opstartsmøde med bygherre for fastsættelse af følgende
    Elektronisk udbud – platform? , udbudsproceduren beskrives, valg af tildelingskriterium, evalueringsmetode kontraktbetingelser, tidsplan
  • Udarbejdelse af udbudsbekendtgørelse
  • Udarbejdelse af standarddokumentation for egnethed (ESPD) samt indhentelse af reel dokumentation fra vinderen
  • Spørgsmål/svar i prækvalifikationsfasen
  • Udvælgelse og meddelelse til deltagere
  • Spørgsmål/svar i tilbudsfasen
  • Evaluering og tildeling af tilbud, samt meddelelse til tilbudsgivere
  • Kontraktindgåelse, herunder bekendtgørelse om indgået kontrakt og udarbejdelse af rapport om udbudsprocessen.

tnt arkitekter har derudover bistået ved kontraktforhandling og ved opstartsmøder.

Type
Badeværelsesrenovering

Beliggenhed
Banehegner Albertslund

Areal/Omfang:
192 boliger

Bygherre
Bo Vest

Byggeår
2015 – 2018

tnt ydelse
Bygherrerådgivning