Renovering af Dronningegården i København

tnt arkitekter forestår renoveringen af ejendommene Christians- og Kongegården i Dronningegården for Patrizia Denmark.

 

Boligbebyggelsen Dronningegården i indre København er tegnet af Arkitekt Kay Fisker og Svenn Eske Kristensen i årene 1943-1953. Ejendommene og hele bebyggelsen Dronningegården er fredet i 1995.

I forbindelse med renoveringsarbejderne er det intentionen at bibeholde de originale arkitektoniske værdier for bygningen, således at de udskiftede elementer vil ligge så tæt op af de eksisterende som muligt.

Renoveringen i Dronningegården (Christians- og Kongegården) omfatter følgende:

  • Udskiftning af døre og vinduer
  • Udskiftning af tagrender og nedløb
  • Udskiftning af paptagene
  • Tegltagene på hele ejendommen repareres
  • Murreparationer på facademuren