Renovering af Farum Midtpunkt

På Farum Midtpunkt, der er bygget i 1970, pågik der i perioden 2001 – 2005 en omfattende renovering af byggeskader i facader, tage og tagterrasser. Byggeskaderne er opstået som følge af valg af uhensigtsmæssige materialer samt valg af uhensigtsmæssige tekniske løsninger. tnt a/s var arkitektrådgiver på renoveringsopgaven, der udførtes i totalentreprise. Opgaven omfattede udskiftning af lette facader, renovering af bebyggelsens ca. 45.000 m² tage og renovering af ca. 45.000 m² tagterrasser samt drift og vedligeholdelse af de nyrenoverede arealer over de efterfølgende 30 år.

Målet med renoveringen var at sikre at der udførtes de rigtige byggetekniske løsninger, samtidig med at bebyggelsens oprindelige arkitektur fastholdes.  Tagterrasser og tage får suppleret isoleringen, ligesom de nye facadepartier monteres med lavenergiglas, så beboerne ikke blot får fornyet og forskønnet tage og tagterrasser, men også får energibesparelser som resultat af renoveringen.

Type
Renovering af facader, tage og terrasser

Beliggenhed
Farum

Areal/Omfang:
Nye facader i ca. 1200 boliger / ca. 45.000 m² tage / ca. 45.000 m² tagterrasser

Bygherre
arum Boligselskab, Farum Midtpunkt – KAB

Byggeår
2001 – 2005

Anlægssum
400 mio. kr