Renovering

Børnehuset Bakkevej

11. januar 2019/af Lotte Westergaard

Helhedsplan for 400 boliger i boligforeningen Postparken på Amager

15. november 2018/af mmg

Helhedsplan for “de røde huse” på Høstgildevej

13. september 2019/af Lotte Westergaard

Dronningegården i København, renovering af fredet ejendom

12. december 2018/af mmg

Al-Bank, Panoptikonbygningen, facaderenovering og indretning af mødelokale i tagetagen

3. december 2018/af mmg

Sønderkærgården, renovering af 733 almene boliger

15. november 2018/af mmg

Kirsebærbakken, 56 nye almene boliger i Hillerød

15. november 2018/af mmg

Rentemestervej i København

3. december 2018/af mmg

Fra fræsehal til kontorfællesskab

3. december 2018/af mmg

Helhedsplan for 631 almene boliger i Albertslund Syd

14. april 2020/af Lotte Westergaard

Dansk Magisterforening

3. december 2018/af mmg

COBRA daginstitution i Hjortøgade

7. december 2018/af mmg

Eftersyn for Byggeskadefonden og BvB

2. januar 2019/af Lotte Westergaard

Deloitte bygningen, indretning af undervisningslokaler for Niels Brock

3. december 2018/af mmg

Domus Vista på Frederiksberg, ungdomsboliger og butikscenter

15. november 2018/af mmg

Lyshøjgårdsvej i Valby, renovering af boligbebyggelsens tag, vinduer og badeværelser

15. november 2018/af mmg

Renoveringsprojekt i boligforeningen Tranevænget

4. januar 2019/af Lotte Westergaard

Helhedsplan for boligbebyggelsen Dammene

15. november 2018/af mmg

Renoveringsprojekt i Hostrup Have på Frederiksberg

24. februar 2021/af Lotte Westergaard

Energirenovering i Vester Voldgade

14. januar 2019/af Lotte Westergaard

Breeltegården, nye mødelokaler og administrationslokaler

3. december 2018/af mmg

Renovering af badeværelser i boligforeningen Banehegnet

22. januar 2019/af Lotte Westergaard

Pleje – og Aktivitetscenter Lystholm

7. december 2018/af mmg

Tagudskiftning på boligbebyggelsen “Bag Rådhuset”

16. november 2020/af Lotte Westergaard

Tagudskiftning i boligforeningen Læhegnet

16. januar 2019/af Lotte Westergaard

Indretning for Beierholm i Søborg

3. december 2018/af mmg

Ombygning og udbygning af Ballahøj Kirke

17. december 2018/af mmg

Boligforeningen Brøndby Strand, tilstandsvurderinger og bygningssyn på 12 højhuse

21. december 2018/af Lotte Westergaard

Skjulhøjgård plejehjem

2. januar 2019/af Lotte Westergaard

Børneinstitutionen Skademosegård

7. december 2018/af mmg

Vinduesudskiftning og nye altaner i Boligforeningen Frederiksholms Karré

3. januar 2019/af Lotte Westergaard

Sankt Annæ Palæ, ombygning, vedligehold, og space planning

14. januar 2019/af Lotte Westergaard

Sporvognen, nyt publikumsområde i Københavns Lufthavne

3. december 2018/af mmg

Vinduesudskiftning i Hvidovrebo for FA09

26. februar 2019/af Lotte Westergaard

Ombygning af Driftscenter Sindshvile i Fredensborg

12. december 2018/af mmg

Helhedsplan for boligforeningen Holdkærparken

4. januar 2019/af Lotte Westergaard

Renovering af Farum Midtpunkt

12. december 2018/af mmg

Helhedsplan for boligforeningen Bent Grubbes Vej i Holbæk

4. januar 2019/af Lotte Westergaard

Rammeaftale for Roskilde Universitetscenter, RUC

4. januar 2019/af Lotte Westergaard