Tranevænget i Brøndbyvester

Renoveringsprojekt for Bo-Vest

Tranevænget i Brøndby er en almen boligbebyggelse med 26 blokke med 457 boliger fordelt på 1-4 rum.

Renoveringsprojektet tager udgangspunkt i udskiftning af døre, herunder opgangsdøre, hoveddøre og kælderdøre og konstruktionsændring af kældertrapper i forbindelse med efterisolering. Gavle efterisoleres i hele bebyggelsen.
Der udføres generel veligeholdelse med maling af opgange, vægge, lofter og karme.
Boligforeningen skal have nyt anlæg for dørtelefoni med video og briklåsesystem.

Type
Renovering

Beliggenhed
Tranevænget, Brøndbyvestervej
og Park Allé Brøndby

Areal/Omfang:
457 boliger

Bygherre
Bo Vest

Byggeår
2018 – 2020

tnt ydelse
Totalrådgivning