Rentemestervej i København

Ombygning og kontorindretning for Aberdeen

Ejendommen er opført som et 5 etages kontorhus (stue, 1.-4. sal) og fungerer i dag som kontorbygning for Geodatastyrelsen samt Natur og Miljøklagenævnet. Bygningens ejer er Aberdeen Asset Management.

Projektet vedrører ombygning og nyindretning af alle etager.
Hovedformålet med denne ombygning er at forvandle den forholdsvis smalle bygningskrop fra lange gange og små cellekontorer til gennemlyste rum med åbne kontorer. Dette er udført med stor vægt på forbedring af lys- og lydforhold og indeklimaet i bygningen.

Fra stue til 4.sal ombygges og indrettes etagerne til tidssvarende kontorer. Der er etableret møderum, grupperum, arkiv-, kopi-/printrum og coffee-points på alle etager.
Eksisterende kantine og kantinekøkken på 4. sal nedlægges. I stueetagen er indrettet ny kantine med produktionskøkken, opvaskekøkken og tilhørende personalefaciliteter.

Energibesparelser i bygningen er opnået ved:

  • Energirigtig styring af lys
  • LED-belysning
  • Vandbesparende installationer
  • Ny ventilation

Type
Ombygning og nyindretning af kontorer

Beliggenhed
Rentemestervej, København N

Areal/Omfang:
11.800 m², 5 etager

Bygherre
Aberdeen Asset Management

Byggeår
2014 – 2015

Anlægssum
50 mio. kr

tnt ydelse
Totalrådgivning