Roskilde nye Rådhus

Arkitektonisk samspil med den eksisterende Amtsgård

Det nye Roskilde Rådhus fungerer som rådhus for tidligere Roskilde-, Gundsø- og Ramsø kommuner. Amtsgården og den nuværende Socialforvaltning er med den nye administrationsbygning sammenbundet til ét samlet rådhuskompleks.

Indvendigt er skabt et letopfatteligt hele med mulighed for at adskille eller sammenlægge forskellige aktiviteter eller afdelinger, samtidig med at man skal kunne bevæge sig rundt i hele bygningen uden forstyrrelser.

Lethed, gennemsigtighed og åbenhed er tilstræbt i indretningen for placeringer af faste installationer som trapper, elevatorer, diverse birum og supportfaciliteter.

Udvendigt er skabt en neutral men markant struktur i arkitektonisk samspil med Amtsgården. Facaden danner den ydre ramme om de indvendige, fleksible rumligheder. Form og indretninger projekteres i lys og farver tilbage til facaden, der således afspejler den aktuelle forvaltningsstruktur. Bygningens spejlende og transperante facade ændrer markant karakter i løbet af dagen på grund af den skiftende indvendige belysning og dagslysets og vejrligets variationer.

Type
Kontorbyggeri, nybyggeri

Beliggenhed
Roskilde

Areal/Omfang:
ca. 7.500 m2

Bygherre
Roskilde Kommune

Byggeår
2008 – 2010

Anlægssum
130 mio. kr

tnt ydelse
Arkitektrådgivning

Samarbejde
MT Højgaard a/s, Jørgen Wessberg, Birk Nielsen Landskab og Signal Arkitekter