Sankt Annæ Palæ i København

Ombygning, vedligehold, og space planning

Den første sag er en gennemgribende ombygning og modernisering af 2 fulde etager, i alt 13.600 m2.
Styrelsen er en dynamisk statsinstitution der arbejder aktivt med værdier, arbejdskultur og identitet, og som har haft et stærkt ønske om at skabe et attraktivt fysisk arbejdsmiljø. Hver etage rummer ca. 200 arbejdspladser, fællesfunktioner som møderum, flex-rum etc. samt en gennemgående fordelingsgang i midten af bygningen.

Arbejdspladserne er standardiserede og fleksible – og midt i hver fløj (4 pr. etage) er placeret et socialt mødested, en markør, et overraskende rum, kontrasten, pausen.

Vinduesudskiftning, facaderenovering og solafskærmning
Den anden merkante sag er total udskiftning af alle vinduer og døre mod gade og gård, samt etablering af solafskærmning, for at mindske varmepåvirkningen og forbedre arbejdsmiljøet i bygningen.
Alt sammen er udført i tæt samarbejde med stadsarkitekten.

Alle vinduer udskiftes til energioptimerede alu-vinduer for at sikre maksinum udnyttelse af dagslyset i bygningen.

Bygningen er renoveret med lyse pudsede facader der er opdelt i en stram monoton facaderytme i datidens modernistiske formsprog. Dette vil være med til at understrege og respektere bygningens enkelhed.

tnt arkitekter forestår løbende bruger- og lejerrådgivning spaceplanning ved drift og vedligehold  samt ombygninger for Morderniseringsstyrelsen.

Type
Ombygning, vedligehold og vinduesudskiftning
og space planning

Beliggenhed
Sct. Annæ Palæ, København

Areal/Omfang:
Vinduer 1200 stk
Ombygning 28.700 m2

Bygherre
MODST / SES
BYGST

Byggeår
2009 – 2018

tnt ydelse
Arkitektrådgivning /
Totalrådgivning