Seniorbofællesskabet Midgård

28 almene seniorboliger samt fælleslokaler og tilhørende udearealer

Bebyggelsen består af 28 almene seniorboliger med dertilhørende fællesrum, depoter, teknik, renovationsrum samt udendørs opholdsarealer.

Vi har lagt vægt på, at skabe rammerne for et “aktivt og levende fællesskab i Seniorbofællesskabets og et miljø hvor beboerne skal have følelsen af, at hele området er deres hjem, både i bebyggelsen som helhed og omkring den enkelte lejlighed.

Vi har skabt en bebyggelse, hvor vi har haft arkitektur, oplevelser, bæredygtighed og fællesskab i fokus. Dette afspejler sig i vores overordnede disponering af bygningen, placeringen og udformningen af fælles opholdsarealer samt indretningen af de enkelte boliger.

Vi har arbejdet med at skabe trygge rammer for et socialt aktivt seniorliv i Midgård. Vi har opbygget en bygning og en historie omkring byggeriet med udgangspunkt i Yggdrasil (livets træ).

Tagterrassen skaber en grøn forbindelse mellem de to opholdsarealer, og der er adgang via trapper til både vesthaven og gården fra tagterrassen. Ligeledes er der visuel forbindelse mellem tagterrasse, gårdrum, vesthave og altangang. Alt sammen med til at skabe et sammenhængende fællesskab med mulighed for forskellige aktiviteter.

På tagterrassen placeres et Orangeri. Orangeriet bruges til dyrkning af grøntsager, men kan ikke mindst være med til at forlænge sæsonen for udeophold.

I valg af materialer har vi lagt vægt på, at materialerne er bæredygtige, har en stoflighed der er med til at underbygge nærheden og fællesskabet, harmonerer med hinanden farvemæssigt samt patinerer smukt.

Type
Nybyggeri, almene seniorboliger

Beliggenhed
Bybækgrunden, Farum

Areal/Omfang:
28 boliger

Bygherre
Furesø Kommune, OK Fonden

Byggeår
2018 konkurrence

tnt ydelse
Arkitektrådgivning