Social- og Sundhedsskolen i Nykøbing F

Tilbygning til SOSU skolens eksisterende bygning på Vestensborg Allé. Bygningen er tænkt som et markant vartegn for skolen.

Tilbygningen er opført i beton med hvidpudsede facader og fladt tag. Underetagen er markeret med en let tilbagetrækning og står i mørk grå. De 2 bygninger bindes sammen af en 2-etages mellembygning. I tilbygningen er der foruden 9 basislokaler med fællesarealer en forsænket multisal samt skolens kantine. I mellembygningens stueetage ligger skolens hovedindgang, her sidder administrationen, mens 1. salen er indrettet til bibliotek. Bygningen skal primært indeholde teorilokaler, gruppearbejdspladser/rum, bibliotek, fællesareal/spiseplads og motionsrum.

Den tilbagelagte underetage lader bygningen og sammenbygningen med den eksisterende fremstå let og svævende. Der udføres ny parkeringsplads.

Pædagogik
Skolens pædagogiske opbygning er baseret på en differentiering af udadvendtehed og indadvendt koncentration. Den nye bygning er differentieret således at de mest udadvendte funktioner findes i underetagen og de mest fordybende findes på 2. sal.

Bygningen er opført med brug af nyudviklede lavenergi sandwichelementer.

Type
Tilbygning til undervisningsfaciliteter

Beliggenhed
Vestensborg Allé, Nykøbing F

Areal/Omfang:
1.900 m²

Bygherre
SOSU Skolen, Vestensborg Allé 78

Byggeår
2010 – 2013

Anlægssum
25 mio. kr.