Boligforeningen Læhegnet

Udskiftning af tagbeklædning i boligforeningen

Bebyggelsen består af 7 rækkehuse med i alt 21 boliger.
Tagkonstruktionen på samtlige boliger er sadeltag udført med gitterspær. Gitterspær hviler af på rem som understøttes af muret facademur og stolpekonstruktion ved lette facadepartier.

Den nye tagbelægning er udført i bølgeeternitplader, der i form og udseende ligner den eksisterende tagbelægning.
Udover tagbelægning er er der udført nye inddækninger, tagrender og nedløbsrør i zink, og der er etableret nye skotrender.

Tagremmen er efterisoleret udvendigt og nye beklædningsbrædder monteret på forsatsvæg og gavle.

Oplægning af nye bølgeplader og koniske rygninger samt nye taglægter.
Udskiftning af udhængslægter.
Montage af nye tagrender og nedløbsrør i zink.
Etablering af nye aftræksskorstene i zink, skotrender og diverse zinkinddækninger.

Projektet er udført imens boligerne var beboet og tnt arkitekter har forestået beboerinformation og varslinger (beboerhåndtering), uden genhusning. Projektet indeholder etablering af byggeplads samt opsætning, vedligehold og nedtagning af stillads.

Type
Udskiftning af tagbeklædning

Beliggenhed
Læhegnet 18-40,
Nørreland 1-19
Albertslund

Areal/Omfang:
21 boliger

Bygherre
BO VEST

Byggeår
2015 – 2017

tnt ydelse
Totalrådgivning