Teglværkskvarteret i Blovstrød

104 almene boliger og fælleshus

Områdets historie er i høj grad præget af at to teglværker – Blovstrød Teglværk og Allerød Teglværk, igennem et århundrede havde produktion af mursten og kalk her.

Der forefindes stadig gamle lergrave og togspor med traceer gennem landskabet. Det har været vigtigt for os at skabe en bebyggelse, som i meget høj grad indpasses i et almindeligt rækkehusområde, hvor ”boligen klart signalerer, at det er et privat hjem”.

Den nye bebyggelses enkle disponering er ført med over i arkitekturen, der understreger bygningernes form.
Bebyggelsen udformes stram og markant ud mod det grønne landskab mellem de planlagte bebyggelser, således murværk står ned i græsset og bebyggelserne står stempelagtigt solitære i det bølgende landskab. Bebyggelsen gives ydermere en borgagtig karakter med varierende højder fra skiftevis en- og to etager.
Husene tænkes opført med ”svagt hældende tage” som stramme, moderne, former. Tagene tagpapbeklædes.
Der er tilstræbt et enkelt klassisk materialevalg.
Husene tænkes udformet hovedsageligt i mørkt blank murværk. Der foreslås dog et mix med hvidt facadepuds, primært på 1.sal for at opnå en større lethed i husenes udtryk. Dette også i overensstemmelse med området historiske islæt omkring de to tidligere teglværkers produktion af mursten og kalk.

Type
Nybyggeri almene boliger

Beliggenhed
Teglværkskvarteret, Blovstrød, Allerød

Areal/Omfang:
204 familieboliger og fælleshus, 9.920 m2

Bygherre
DOMEA A/S

Byggeår
Konkurrence

tnt ydelse
Arkitektrådgivning