Boliger ved Trylleskoven i Solrød

71 nye almene familieboliger

Man ankommer til bebyggelsen fra Trylleskov Allé. Parkeringsarealet er placeret i 2 ”lommer” mod nord og nordøst. Vi har i forbindelse med disponering af p-arealer, prioriteret at holde den gående og kørende trafik, for så vidt mulig adskilt, af hensyn til trafiksikkerhed.
Boligerne er placeret i husrækker omkring de bilfri opholdsgader. Husrækkerne danner en bevægelse op gennem bebyggelsen fra øst mod vest. Omkring det centrale torv placeres de højeste huse og bebyggelsen bliver lavere og mere åben ud mod fælleden.

Mod syd og sydvest indrettes ”lommerne” til fælleshavearealer til beboerne. Langs øens kant plantes træer, hvilket er med til at definere formen på øen, samt grænsen mellem bebyggelse og fælleden.
De halvprivate opholdszoner adskilles fra gangstrøget med lave hække. Opholdszonerne befæstes med græs og med permeable belægninger, der tillader nedsivning af regnvand gennem overfladen.

Tilgængelighed
45 boliger har niveaufri adgang til deres bolig, enten direkte fra terræn eller via elevator.

Facader og materialer
Bygningerne fremstår som murede volumener i tegl, og med flade tage. Til facaderne har vi valgt blødstrøgne teglsten i tre varme rødlige nuancer fra mørkt til lyst – samt tre forskellige farve-/materialekarakterer på vinduer og døre. Altaner og udvendige trapper bidrager med rytme og skyggedannelse på facaderne. Bygningernes facadespring og forskydninger sammen skiftene mellem to og tre etagers højde danner et forløb af skiftende rumdannelser i boliggaderne. Huset opføres iht. lavenergi 2015

Type
71 almene familieboliger og fælleshus

Beliggenhed
Trylleskov Strand, Parcel 23, Solrød

Areal/Omfang:
71 boliger, 6.400 m2

Bygherre
DOMEA A/S

Byggeår
2017 – 2019

tnt ydelse
Arkitektrådgivning