Vedligeholdelsessyn for KEjd

Registrering og vurdering af administrationsejendomme, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturejendomme, pleje- og ældrecentre, skoler, idrætsanlæg- og haller mv. for Københavns Kommune

Teamet Alectia, tnt arkitekter og KANT Arkitekter er valgt som leverandør af de kommende vedligeholdelsessyn, som skal foretages på Københavns Kommunens Ejendomme med tilhørende udearealer og anlæg.

Ejendomsporteføljen, med de ca. 1800 bygninger består hovedsageligt af administrationsejendomme, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturejendomme, pleje- og ældrecentre, skoler, idrætsanlæg- og haller mv.

Synet udføres som visuelle registreringer og vurderinger af bygningers klimaskærm og indvendige overflader samt udearealer og anlæg.

Vedligeholdelsessynene blive gennemført ved hjælp af en specialudviklet app, der er koblet direkte til et FM-system, der kaldes KASA. På basis af synene vil der blive udarbejdet vedligeholdelsesplaner for både indvendigt og udvendigt vedligeholdelse af bygningerne

Det overordnede formål med opgaven er, at der etableres et økonomisk overblik over kommunens samlede vedligeholdelsesbehov over en 10-årig periode, og at der udføres detaljerede tilstandsregistreringer og prioriterede økonomiske vedligeholdsplaner for alle kommunens ejendomme.

Type
Bygningssyn

Beliggenhed
Københavnsområdet

Areal/Omfang:
2.000.000 m2
ca. 1800 bygninger

Bygherre
Københavns Ejendomme, KEjD

Byggeår
2016 – 2017

tnt ydelse
Arkitektrådgivning
bygningssyn