Vedligeholdstilsyn på Statens ejendomme for bygningsstyrelsen

Arkitektoniske og tekniske bygningssyn

Bygningsstyrelsen mfl. forvalter og vedligeholder en lang række af statens bygninger, og udlejer eller stiller disse bygninger til rådighed for bl.a. Kongehuset, ministerier og styrelser, uddannelsesinstitutioner og private. Mellem bygningsejer og lejer/bruger er der fastlagt en ansvarsfordeling for vedligeholdelse af bygningerne.

Bygningssynene udgør en væsentlig del af bygningsejers tilsyn med statens bygninger og rummer ud over bygningsejers vedligeholdelsesområde også et tilsyn med lejer/brugers indvendige vedligeholdelse af bygningerne og eftersyn af, om bygningerne bruges i overensstemmelse med love og regler om flugtveje m.m. Endvidere skal bygningssynene, som noget nyt, nu også indeholde en driftsvurdering af bygningernes tekniske anlæg og installationer.

tnt arkitekter udfører det arkitektoniske og det tekniske bygningssyn af alle bygninger, ifølge anvisning fra Bygningsstyrelsen.

Formål
Bygningssynene (Vedligeholdelsestilsyn) har til formål at sikre, at bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand opretholdes på den økonomisk mest fordelagtige måde, samt sikre, at den energimæssige standard om muligt forbedres.
Som en del af synet foretages endvidere en driftsvurdering, som har til formål at give overblik over hvilke aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde en stabil drift.

På baggrund af bygningssynene foretaget af rådgiver, ejendomsvurderinger samt bygningsejers øvrige kendskab til den enkelte ejendom udarbejder bygningsejer 10-årsbudgetter for sin ejendomsportefølje.

Bygningssynene udføres som visuelle registreringer og vurderinger af synlige og tilgængelige bygningsdele med henblik på vurdering af bygningernes arkitektoniske, brugsmæssige og tekniske tilstand. Anlæg og komponenter på bygningens udenomsarealer,
klimaskærm og tekniske anlæg som kræver vedligehold eller løbende udskiftning registreres også og der stilles forslag til driftsaktivitet med interval og prissætning.

Type
Arkitektoniske og tekniske bygningssyn

Beliggenhed
Danmark øst

Areal/Omfang:
2.000.700 m2

Bygherre
Bygningsstyrelsen, BYGST

Byggeår
2016 – 2017

tnt ydelse
Arkitektrådgivning, bygningssyn