Velux A/S i Hørsholm

Ombygning og renovering af Breeltegården for Velux A/S

Projektet omfattede ud- og indvendige renoveringsarbejder i hovedbygningen og tilbygningen på Breeltegården i Hørsholm.

tnt arkitekter har forestået teknisk rådgivning og bistand udført som totalrådgivning, indeholdende alle arkitektydelser i forbindelse med renovering og ombygning af bygningerne.

Hovedhuset er opført i 1914 og er udpeget som bevaringsværdig, hvilket har stillet krav til farve, materialevalg og disponering.

Indvendige arbejder

  • Omfattende ombygning fra børnehave til nye kontorfaciliteter
  • Renovering af toiletter og tekøkken

Udvendige arbejder

  • Ny tagbelægning og reparation af skorstene
  • Nye vinduer, ovenlysvinduer og tagaltaner
  • Murerarbejder og malerarbejde på facader og gavle
  • Ny træterrasse i forbindelse med hovedbygningen

Type
Ombygning og renovering

Beliggenhed
Breeltevej 20, Hørsholm

Areal/Omfang:
500 m2

Bygherre
VELUX A/S

Byggeår
2015 – 2016

tnt ydelse
Totalrådgivning