Vinduesudskiftning og renovering af altaner i boligforeningen Hvidovrebo

For den almene boligadministration FA09

tnt arkitekter har forestået tilstandsrapport i foreningen som efterfølgende har medført en større vinduesrenovering med projektering, tilsyn byggeledelse og beboerhåndtering.

• Levering og montering af træ-aluvinduer og facadepartier mv.
• Levering og montering af nye indvendige vinduesplader og dæklister.
• Levering og montering af ovenlysvinduer og inddækninger i trapperum
• De- og remontering af samt tilpasning af eksisterende indvendige glasvægge
• Udskiftning af eksisterende bundplader i altankasser
• Renovering af altaner

Type
Vinduesudskiftning i boliger og renovering af altaner

Beliggenhed
Svendebjergvej 1,
Hvidovre

Areal/Omfang:
176 vinduespartier

Bygherre
Boligforeningen
Hvidovrebo v/FA2009

Byggeår
2016 – 2017

tnt ydelse
Totalrådgivning